FAQs Complain Problems

समाचार

श्री इन्द्र बहादुर तामाङ

फोन: 
९८०३०४०३६६

वडा सदस्य

श्री सुकुमान तामाङ    ९८६०२३१२९५

श्री श्याम प्रसाद      ९८४३४०८३५३

श्री मेनुका शाही      ९८४९३४४३५७

श्री मिठु नेपाली       ९८२३६८१८१३

Section: 
अध्यक्ष (वडा नं. ६ बाँडेगाउँ)