FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

कर्मचारीहरूकाे सम्पर्क नं.

१. मदन भटृराई                                 वडा सचिव                          ९८४३३९२८३१

२ कृष्मा तामाङ                                 सामाजिक परिचालक 

३. श्री साजन नकर्मी                             कार्यालय सहयोगी                   ९८६२१६२२८२

वडा मैल id->info.indrawatiward4@gmail.com

 

Ward Contact Number: 
वडा नं.४