FAQs Complain Problems

७९-८०

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सम्बन्धि सुचना ।

ICT तालिममा सहभागीता सम्बन्धमा ।

साझेदारीमा कार्येक्रम सन्चालन गर्ने समन्धि जरुरी सूचना !

यस फाइल pdf मा रहेको हुदा यस लाई download गरि पुन word मा परिणत गर्नुहोल धन्यवाद 

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना ! सूचना !

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा ।

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचना !

शिक्षक विज्ञापन सम्बन्धमा ।