FAQs Complain Problems

७७/७८

गाउँ सभा हुने बारेको सूचना ।

२०७९।०२।२७ गतेको दोस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

शिक्षक विज्ञापन सम्बन्धमा ।

सेवा प्रवाह सुचारु हुने सम्बन्धी सूचना ।

शैक्षिक सत्र २०७९ काे विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धमा ।